Jdi na obsah Jdi na menu
 


HIEROGLYFY

Rozvoj hieroglyfického písma je zrcadlem i symbolem dějin staroegyptské civilizace.Původně proniklo do EGYPTA z ciziny,ale Egypt´ané ho rychle uspořádali do jedinečného systému,který dokonale vychoval jejich požadavkům i povaze,a ten pak udrželi bez ohledu na cizí vlivy a bez podstatných  strukturálních změn po celou dobu kultruní svébytnosti.Nikdo za hranicemi EGYPTA mu nerozuměl,a dokonce i v nilském králoství sloužil výhradně   pro potřeby vládnoucí a kněžské vrstvy.

 

Hieroglyfy

Ukázka významů některých hieroglyfů

Egyptské písmo se nazývé hieroglyfické, podle řeckého slova hieroglyf, což znamená posvátný zářez. Původní písmo se vytesávalo do stěn hrobek, kde mělo za úkol chránit mrtvé. Psát ovšem umělo jen málo Egypťanů, neboť se bylo nutno naučit přes 700 znaků. Po příchodu křesťanství se hierogyfy přestaly používat a jejich význam byl zapomenut. Nikdo je nedovedl přečíst až do roku 1822, kdy jejich tajemství rozluštil francouzs Jean Francois Champollion.

První hieroglyfy se dochovaly již z předdynastické doby (zhruba do 3000 př. Kr.). V Egyptě, konkrétně v Abydu, byly nalezeny pozůstatky nejstaršího písma na světě. Stejně jak pro ostatní okolní kultury platilo i v Egyptě, že význam slova je udáván souhláskami a samohlásky pouze dotvářejí nuance slov. Slovo tedy stačilo napsat jen v souhláskách. Pro jednotlivé souhlásky, popř. skupinu dvou až tří souhlásek, byl určen charakteristický znak, který souhlásku (-y) jednak obsahoval a jednak vyjadřoval předmět, který bylo možné jednoduchým způsobem zobrazit Kartuš (fonogram). Značky, které známe, tedy nevyjadřují celá slova, nýbrž jejich souhlásky a slovo získáme až kombinací patřičných

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

zajímawéé

(Domíka Příhodová, 26. 1. 2011 15:02)

moc moc moc moc zajímawéééé